Algemene Voorwaarden

Niet het allerleukste om te lezen, maar wel belangrijk. Je doet ons een groot plezier als je het even door wilt nemen zodat je goed weet wat je kunt verwachten.

Algemeen

 • Studio Inspiratie is een dansschool voor moderne dans, Pilates, coaching en danstherapie onder leiding van Annemieke Wauters.
 • Studio Inspiratie draagt zorg voor informatie over aanbod, tarieven, procedures en activiteiten via de website en via email.
 • Leerlingen en deelnemers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de informatie omtrent de studio en de lessen.
 • Wijzigingen in contact-/adresgegevens graag tijdig doorgeven aan de studio.

Lessen/Afspraken

Proeflessen

 • Proeflessen zijn vrijblijvend en bedoeld ter kennismaking.
 • Alleen de dans-, yoga- en Pilateslessen hebben een proeflesregeling. Coaching, therapie en cursussen vallen hierbuiten. 
 • Volwassenen mogen vrijblijvend 2 proeflessen volgen in twee aaneengesloten lesweken. Proeflessen kosten €14,- en worden voor aanvang van de eerste proefles contant afgerekend. 
 • Het inschrijfformulier moet online worden ingevuld en bevestigd door Studio Inspiratie, om deel te kunnen nemen aan proeflessen.
 • Bij de eerste les na de proeflessen wordt de inschrijving definitief en levert men voor aanvang van de les het machtigingsformulier ingevuld en getekend in bij de docent.

Inschrijving en Opzegging

 • Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om een leerling of deelnemer te weigeren.
 • De inschrijving is volledig als zowel het inschrijfformulier als het machtigingsformulier voor de automatische incasso van het lesgeld, volledig ingevuld en getekend ingeleverd zijn.
 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €15,00.
 • Inschrijving is tot wederopzegging met een opzegtermijn van een kalendermaand. Dit geldt ook voor opzeggingen gedurende de zomerstop.
 • Opzeggen dient altijd schriftelijk per email te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Ontvangst van opzegging en de uitschrijfdatum worden bevestigd door Studio Inspiratie.
 • Teveel betaald lesgeld wordt gerestitueerd.
 • Gelijktijdig met de uitschrijving wordt de machtiging tot automatisch incasso ingetrokken, nadat alle openstaande lesgelden zijn geïncasseerd. 

Lesgeld en Kosten

 • Betaling van lesgeld is verschuldigd over de periode vanaf de datum van inschrijving tot de datum van uitschrijving bij Studio Inspiratie.
 • Tarieven van danslessen, Pilates en coaching worden voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt. Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen tijdens het seizoen onder bijzondere omstandigheden.
 • Het lesgeld wordt vanaf de eerste lesdatum na de proeflessen berekend. 
 • Het lesgeld wordt in 2 termijnen via automatische incasso geïnd.
 • De machtiging voor de automatisch incasso is onderdeel van de inschrijvingsprocedure.
 • Voor dansvoorstellingen betalen dansleerlingen een voorstellingsbijdrage. De hoogte hiervan wordt vooraf gecommuniceerd.
 • Bij cursussen, coaching en danstherapie vindt betaling plaats door zelf zorg te dragen voor betaling contant in de studio, per bank of per factuur.
 • Bij betalingsachterstand of stornering van de automatische incasso, ontvangt men bericht van Studio Inspiratie en dient men per ommegaande voor de betaling zorg te dragen. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de les ontzegd worden. Dit geeft geen ontheffing van betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 • Studio Inspiratie is niet aansprakelijk voor blessures en ongevallen in de lessen of tijdens aanwezigheid in het gebouw, noch voor enig neveneffect. Laat kostbaarheden niet achter in de kleedruimte maar neem ze mee de zaal in, Studio Inspiratie is niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van goederen. Deelname aan activiteiten van Studio Inspiratie is vrijwillig en voor eigen verantwoording en risico.

Promotie en PR

 • Foto's of filmpjes van optredens, lessituaties of andere activiteiten van Studio Inspiratie kunnen gebruikt worden voor PR van de studio (website, drukwerk, reclame, social media). Bezwaar hiertegen moet expliciet worden aangegeven per email.

Aanbod voor Bedrijven en Scholen, Betaling en Annuleringsregeling

 • Het aanbod van Studio Inspiratie voor bedrijven, organisaties en scholen is altijd een op maat ontworpen pakket van lessen/trainingen/activiteiten/coaching sessies. 
 • De prijs van maatpakketten wordt per offerte afgesproken.
 • Betaling van maatpakketten dient te geschieden in 2 termijnen. De eerste termijn (30% van het totaalbedrag) wordt als aanbetaling gefactureerd bij akkoord van de offerte. De tweede termijn (70% van het afgesproken bedrag) wordt direct na levering gefactureerd.
 • Betalingstermijn is 14 dagen.
 • Bij annulering geldt de volgende annuleringsregeling:
 • Annulering > 2 weken voor aanvangDe aanbetaling van 30% is verschuldigd.
 • Annulering < 2 weken voor aanvangNaast de aanbetaling zijn ook alle gemaakte kosten voor locatiehuur en voorbereidingen verschuldigd.
 • Annulering < 1 week voor aanvang 100% van de geoffreerde kosten zijn verschuldigd.

Bekijk onze instagramfeed!

Jux Easy Instagram

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 108 999 02

Barthkapel
Brouwersgracht 2K, Den Haag

Routebeschrijving

Op de Brouwersgracht bij 2k (naast stichting Yasmin) het steegje in, uitlopen tot op de binnenplaats. De studio is bij 2K op de 1e etage in de Barthkapel.

Dansen is Leven!

Body & Mind Centrum voor Moderne Dans, Pilates, Yoga, Danstherapie en Mindful Coaching