Algemene Voorwaarden

Niet het allerleukste om te lezen, maar wel belangrijk. Je doet ons een groot plezier als je het even door wilt nemen zodat je goed weet wat je kunt verwachten.

Algemeen

 • Studio Inspiratie is een dansschool voor moderne dans, yoga, danstherapie en coaching (integratieve lichaams- en ervaringsgerichte therapie en mindful coaching) onder leiding van Annemieke Wauters.
 • Studio Inspiratie draagt zorg voor informatie over aanbod, tarieven, procedures en activiteiten via de website en via email.
 • Leerlingen en deelnemers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de informatie omtrent de studio en de lessen.
 • Wijzigingen in contact-/adresgegevens graag tijdig doorgeven aan de studio.

Lessen/Afspraken

 • Het seizoen loopt van september tot en met juni en volgt de schoolvakanties en vrije dagen van de regio Den Haag. Een overzicht van de roostervrije dagen staat op de website (rooster)
 • Bij verhindering graag voor de les afmelden per sms/app/email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Bij verhindering van de leerling/deelnemer komt de gemiste les in principe te vervallen. Een gemiste les kan na overleg met de docent en als het niveau/rooster het toelaat, worden ingehaald tijdens een les op een andere dag/tijdstip. Een gemiste les komt niet in aanmerking voor restitutie van lesgeld.
 • Bij een afwezigheid van 3 weken of langer, die van te voren gemeld wordt bij Annemieke, kan het lesgeld worden aangepast.
 • Bij verhindering van de docent wordt geprobeerd om vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, komt de les te vervallen en zullen de leerlingen worden ingelicht. Een uitgevallen les kan na overleg met de docent en als het niveau/rooster het toelaat worden ingehaald tijdens een les op een andere dag/tijdstip. Een uitgevallen les komt niet in aanmerking voor restitutie van lesgeld.
 • Bij verhindering voor individuele afspraken en therapie/coaching sessies dient men minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij later afzeggen moeten we helaas 100% van het afgesproken bedrag in rekening brengen.
 • Lestijden en locaties worden voorafgaand aan het seizoen bekendgemaakt. Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen lestijden/locaties tijdens het seizoen te wijzigen.
 • Er geldt een kledingadvies voor de lessen. Op deze website staat specifieke informatie daarover.

Proeflessen

 • Proeflessen zijn vrijblijvend en bedoeld ter kennismaking.
 • Alleen de dans- en yogalessen (wekelijks ingeroosterde lessen) hebben een proeflesregeling. Coaching, therapie en cursussen vallen hierbuiten. Coaching/therapie start met een intake.
 • Leerlingen mogen vrijblijvend 2 proeflessen volgen in twee aaneengesloten lesweken. Proeflessen kosten €16,-, dat wordt bij aanvang van de eerste proefles, bij voorkeur contant, afgerekend. 
 • Het inschrijfformulier moet online worden ingevuld en bevestigd door Studio Inspiratie, om deel te kunnen nemen aan proeflessen. Een intake voor coaching/therapie kan per email gemaakt worden.
 • Bij de eerste les na de proeflessen wordt de inschrijving definitief en levert men voor aanvang van de les het machtigingsformulier ingevuld en getekend in bij de docent.

Inschrijving en Opzegging

 • Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om een leerling of deelnemer te weigeren.
 • De inschrijving is volledig als het inschrijf- en machtigingsformulier voor de automatische incasso van het lesgeld, volledig ingevuld en getekend ingeleverd is.
 • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €20,00.
 • Inschrijving is tot wederopzegging met een opzegtermijn van een kalendermaand. Dit geldt ook voor opzeggingen gedurende de zomerstop.
 • Opzeggen dient altijd schriftelijk per email te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Ontvangst van opzegging en de uitschrijfdatum worden bevestigd door Studio Inspiratie.
 • Teveel betaald lesgeld wordt gerestitueerd.
 • Gelijktijdig met de uitschrijving wordt de machtiging tot automatisch incasso ingetrokken, nadat alle openstaande lesgelden zijn geïncasseerd. 

Lesgeld en Kosten

 • Betaling van lesgeld is verschuldigd over de periode vanaf de datum van inschrijving tot de datum van uitschrijving bij Studio Inspiratie.
 • Tarieven worden voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt. Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen tijdens het seizoen onder bijzondere omstandigheden.
 • Het lesgeld wordt vanaf de eerste lesdatum na de proeflessen berekend. 
 • Het lesgeld wordt in 2 termijnen via automatische incasso geïnd. De eerste keer aan de start van het seizoen in september en de tweede keer in het midden van het seizoen in februari.
 • De machtiging voor de automatisch incasso is onderdeel van de inschrijvingsprocedure.
 • Bij participatie aan een presentatie of voorstellingen betalen dansleerlingen een bijdrage. De hoogte hiervan wordt vooraf gecommuniceerd.
 • Bij cursussen, coaching en danstherapie vindt betaling plaats door zelf zorg te dragen voor betaling contant ter plaatse zonder factuur, of per bankoverschrijving met een maandelijkse factuur aan het eind van de maand.
 • Bij betalingsachterstand of stornering van de automatische incasso, ontvangt men bericht van Studio Inspiratie en dient men per ommegaande voor de betaling zorg te dragen. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de les ontzegd worden. Dit geeft geen ontheffing van betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid

 • Studio Inspiratie is niet aansprakelijk voor blessures en ongevallen in de lessen of tijdens aanwezigheid in het gebouw, noch voor enig neveneffect. Laat kostbaarheden niet achter in de kleedruimte maar neem ze mee de zaal in, Studio Inspiratie is niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van goederen. Deelname aan activiteiten van Studio Inspiratie is vrijwillig en voor eigen verantwoording en risico.

Promotie en PR

 • Foto's of filmpjes van optredens, lessituaties of andere activiteiten van Studio Inspiratie kunnen gebruikt worden voor PR van de studio (website, drukwerk, reclame, social media). Bezwaar hiertegen moet expliciet worden aangegeven per email.

Aanbod voor Bedrijven en Scholen, Betaling en Annuleringsregeling

 • Het aanbod van Studio Inspiratie voor bedrijven, organisaties en scholen is altijd een op maat ontworpen pakket van lessen/trainingen/activiteiten/coaching sessies. 
 • De prijs van maatpakketten wordt per offerte afgesproken.
 • Betaling van maatpakketten dient te geschieden in 2 termijnen. De eerste termijn (30% van het totaalbedrag) wordt als aanbetaling gefactureerd bij akkoord van de offerte. De tweede termijn (70% van het afgesproken bedrag) wordt direct na levering gefactureerd.
 • Betalingstermijn is 14 dagen.
 • Bij annulering geldt de volgende annuleringsregeling:
 • Annulering > 2 weken voor aanvang: De aanbetaling van 30% is verschuldigd.
 • Annulering < 2 weken voor aanvang: Naast de aanbetaling zijn ook alle gemaakte kosten voor locatiehuur en voorbereidingen verschuldigd.
 • Annulering < 1 week voor aanvang: 100% van de geoffreerde kosten zijn verschuldigd.

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 108 999 02

Barthkapel
Brouwersgracht 2K, Den Haag

Routebeschrijving

Op de Brouwersgracht bij 2k (naast stichting Yasmin) het steegje in, uitlopen tot op de binnenplaats. De studio is bij 2K op de 1e etage in de Barthkapel.

Dansen is Leven!

Body & Mind Centrum voor Moderne Dans, Yoga, Danstherapie en Mindful Coaching