Algemene Voorwaarden

Niet het allerleukste om te lezen, maar wel belangrijk. Je doet ons een groot plezier als je het even door wilt nemen zodat je goed weet wat je kunt verwachten.

Algemeen
• Studio Inspiratie is een dansschool voor moderne dans, Pilates, yoga en coaching onder leiding van Annemieke Wauters.
• Studio Inspiratie draagt zorg voor informatie over aanbod, tarieven, procedures en activiteiten via de website, het informatiebord in de kleedkamer, en via digitale nieuwsbrieven.
• (Ouders en verzorgers van) leerlingen en deelnemers dienen zichzelf op de hoogte te stellen van de informatie omtrent de studio en de lessen.
• Wijzigingen in contact-/adresgegevens graag tijdig doorgeven aan de studio.

Lessen
• Het seizoen loopt van september tot en met juni en volgt de schoolvakanties en vrije dagen van de regio Den Haag. Een overzicht van de roostervrije dagen staat op de website.
• Bij verhindering graag voor de les afmelden per sms/app/email (0610899902/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
• Bij verhindering van de leerling/deelnemer komt de gemiste les in principe te vervallen. Een gemiste les kan na overleg met de docent en als het niveau/rooster het toelaat, worden ingehaald tijdens een les op een andere dag/tijdstip. Een gemiste les komt niet in aanmerking voor restitutie van lesgeld.
• Bij verhindering van de docent wordt geprobeerd om vervanging te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, komt de les te vervallen en zullen (ouders/verzorgers van) leerlingen en deelnemers worden ingelicht. Een uitgevallen les kan na overleg met de docent en als het niveau/rooster het toelaat, worden ingehaald tijdens een les op een andere dag/tijdstip. Een uitgevallen les komt niet in aanmerking voor restitutie van lesgeld.
• Bij verhindering voor alle individuele afspraken voor danslessen/Pilates training/yoga/coaching dient men minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij niet of te laat afzeggen wordt 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.
• Lestijden en locaties worden voorafgaand aan het seizoen bekendgemaakt. Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen lestijden/locaties tijdens het seizoen te wijzigen.
• Ouders worden verzocht tijdens de les buiten de dansruimte te verblijven.
• Er geldt een kledingvoorschrift voor de lessen. Het kledingvoorschrift beschrijft de danskleding die nodig is voor de lessen. Tegelijk vormt het kledingvoorschrift het basistenue voor de voorstellingen en studiopresentaties. Daarom wordt er vanuit gegaan dat leerlingen in het bezit zijn van deze kleding.Op de site staat specifieke informatie daarover.

Proeflessen
• Proeflessen zijn vrijblijvend en bedoeld ter kennismaking.
• Alleen de dans-, yoga- en Pilateslessen hebben een proeflesregeling. Coaching, cursussen en specials vallen hierbuiten.
• Volwassenen mogen vrijblijvend 2 proeflessen volgen, kinderen t/m 18 jaar mogen 3 proeflessen volgen. Deze dienen in respectievelijk 2 of 3  aaneengesloten lesweken gevolgd te worden. Proeflessen kosten €12,- en worden voor aanvang van de eerste proefles contant afgerekend.
• Voor deelname aan de proeflessen wordt het inschrijfformulier (digitaal) ingevuld ingeleverd.
• Bij de eerste les na de proeflessen wordt de inschrijving definitief en levert men het machtigingsformulier ingevuld en getekend in bij de docent.

Inschrijving en Opzegging
• Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om een leerling of deelnemer te weigeren.
• Inschrijving komt tot stand door zowel het inschrijfformulier volledig ingevuld en getekend in te leveren bij Annemieke Wauters, als het machtigingsformulier voor de automatische incasso van het lesgeld.
• Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig €15,00, met uitzondering van deelnemers aan een (peuterdans)cursus en een enkele losse les of workshop.
• Inschrijving is tot wederopzegging met een opzegtermijn van een kalendermaand. Dit geldt ook voor opzeggingen gedurende de zomerstop.
• Opzeggen dient altijd schriftelijk (per email) te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Ontvangst van opzegging en de uitschrijfdatum worden bevestigd door Studio Inspiratie.
• Teveel betaald lesgeld wordt gerestitueerd.
• Gelijktijdig met de uitschrijving wordt de machtiging tot automatisch incasso ingetrokken, nadat alle openstaande lesgelden zijn geïncasseerd.

Lesgeld en Kosten
• Betaling van lesgeld is verschuldigd over de periode vanaf de datum van inschrijving tot de datum van uitschrijving bij Studio Inspiratie.
• Tarieven van danslessen, Pilates en coaching worden voorafgaand aan het seizoen bekend gemaakt. Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om tarieven te wijzigen tijdens het seizoen.
• Het lesgeld wordt vanaf de eerste lesdatum na de proeflessen berekend.
• Het lesgeld wordt in 2 termijnen via automatische incasso geïnd in september en in februari.
• De machtiging voor de automatisch incasso is onderdeel van de inschrijvingsprocedure.
• Ooievaarspashouders kunnen op het machtigingsformulier aangeven gebruik te willen maken van deze regeling met de gemeente Den Haag. Ooievaarspashouders kunnen via Stichting Leergeld in aanmerking komen voor subsidie voor de verplichte danskleding volgens het kledingvoorschrift.
• Voor dansvoorstellingen betalen dansleerlingen een voorstellingsbijdrage. De hoogte hiervan wordt vooraf gecommuniceerd. De voorstellingsbijdrage wordt via automatisch incasso geïnd.
• Een ander incassomoment voor 'nakomers' in het seizoen wordt per mail gecommuniceerd.
• Bij cursussen, coaching en strippenkaarten vindt betaling plaats door zelf vooraf zorg te dragen voor betaling contant in de studio, per bank of per factuur.
• Bij betalingsachterstand of stornering van de automatische incasso, ontvangt men bericht van Studio Inspiratie en dient men per ommegaande voor de betaling zorg te dragen. Bij betalingsachterstand kan de toegang tot de les ontzegd worden. Dit geeft geen ontheffing van betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid
Studio Inspiratie is niet aansprakelijk voor blessures en ongevallen in de lessen of tijdens aanwezigheid in het gebouw, noch voor enig neveneffect. Laat kostbaarheden niet achter in de kleedruimte maar neem ze mee de zaal in, Studio Inspiratie is niet aansprakelijk voor vermissing/diefstal van goederen. Deelname aan activiteiten van Studio Inspiratie is vrijwillig en voor eigen verantwoording en risico.

Voorstellingen
• Studio Inspiratie streeft ernaar tweemaal per seizoen een kijkles voor ouders/verzorgers te houden, eenmaal voor de winterstop en eenmaal voor de zomerstop.
• Studio Inspiratie streeft ernaar om eens in de 2 jaar een theatervoorstelling/leerlingenpresentatie met alle dansleerlingen te maken.

Promotie en PR
• Foto’s of filmpjes van optredens, lessituaties of andere activiteiten van Studio Inspiratie kunnen gebruikt worden voor PR van de studio (website, drukwerk, reclame, social media). Bezwaar hiertegen moet expliciet worden aangegeven per email.
• Studio Inspiratie behoudt zich het recht voor om leerlingen en deelnemers uit te nodigen te participeren in geldinzamelingsacties voor de studio t.b.v. materialen en middelen voor de studio (o.a. lotenverkoop in de Grote Clubactie, kaartverkoop voor de voorstellingen). Deelname is vrijblijvend.

Aanbod voor Bedrijven en Scholen, Betaling en Annuleringsregeling
• Het aanbod van Studio Inspiratie voor bedrijven, organisaties en scholen is altijd een op maat ontworpen pakket van lessen/trainingen/activiteiten/coaching sessies.
• De prijs van maatpakketten wordt per offerte afgesproken.
• Betaling van maatpakketten dient te geschieden in 2 termijnen. De eerste termijn (30% van het totaalbedrag) wordt als aanbetaling gefactureerd bij akkoord van de offerte. De tweede termijn (70% van het afgesproken bedrag) wordt direct na levering gefactureerd.
• Betalingstermijn is 14 dagen.
• Bij annulering geldt de volgende annuleringsregeling:
• Annulering > 2 weken voor aanvang De aanbetaling van 30% is verschuldigd.
• Annulering < 2 weken voor aanvang Naast de aanbetaling zijn ook alle gemaakte kosten voor locatiehuur en voorbereidingen verschuldigd.
• Annulering < 1 week voor aanvang 100% van de geoffreerde kosten zijn verschuldigd.

Bekijk onze instagramfeed!

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 108 999 02

Barthkapel
Brouwersgracht 2K, Den Haag

Routebeschrijving

Op de Brouwersgracht bij 2k (naast stichting Yasmin) het steegje in, uitlopen tot op de binnenplaats. De studio is bij 2K op de 1e etage in de Barthkapel.

Dansen is Leven!

Body & Mind Centrum voor Moderne Dans, Pilates, Yoga, Danstherapie en Mindful Coaching