Privacyverklaring

Studio Inspiratie, gevestigd aan Brouwersgracht 2k Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.studioinspiratie.nl
Brouwersgracht 2k Den Haag
+31 610899902

A. Wauters is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Inspiratie zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio Inspiratie verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt om gebruik te kunnen maken van onze diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens die we verwerken en met welke reden
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Beeldvorming van deelnemers en informatie hoe ze bij Studio Inspiratie zijn gekomen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online)activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Studio Inspiratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Inspiratie) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Studio Inspiratie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Inspiratie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Studio Inspiratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Inspiratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studio Inspiratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Studio Inspiratie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Privacy statement Studio Inspiratie

Studio Inspiratie, established at Brouwersgracht 2k Den Haag, is accountable for the handling of personal data as described in this privacy statement.

Contact information:
http://www.studioinspiratie.nl
Brouwersgracht 2k Den Haag
+31 610899902

A. Wauters is Compliance Officer for the protection of personal data at Studio Inspiratie and can be reached through Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Personal data processed by Studio Inspiratie
Studio Inspiratie handles your personal data as you provide them to register for our services. A list of personal data that we process is below.

Which personal data and to what end?
- First and last name
- Gender
- Date of birth
- Address
- Phone number
- Email address
- Bankaccount number
- Profession/school and how one found Studio Inspiratie
*To process your tuiton fee payments
*To inform you through our newsletter
*To be able to reach you for our services or changes in our services
*To learn about our target audience and how students find Studio Inspiratie

Our website and/or services are not intended to collect data about website visitors younger than 16, unless they have permission from a parent or guardian. However, we are not able to check the age of a website visitor. We recommend parents to supervise the online activities of their underaged children to prevent the collection of their personal data without their consent. If you are convinced that we have collected personal data of an underaged student without parental consent, please contact us at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. and we will remove the personal data from our database.

Studio Inspiratie does not use automatically processed data when they can have (substantial) consequences for visitors of our website. This concerns decisions made by computer programs or systems without the intervention of a human being, i.e. a staff member of Studio Inspiratie.

Cookies or comparable techniques
Studio Inspiratie only uses technical, functional and analytical cookies that don’t invade your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or phone during your first visit to our website. The cookies that we use are necessary for the technical operation of our website and for your ease. Cookies secure the optimal operation of the website and remember your preferences. You can unsubscribe and erase cookies through your internet browser settings.

Access to your personal data to correct or delete
You have the right to access your personal data, to correct them or have them deleted. You also have the right to recall your permission to process your personal data or to object to the processing of your personal data by Studio Inspiratie. You also have the right to have your personal data transferred, meaning that you can request your personal data to be sent in a computer file to you or to an organization of your choice. You can send your request for access, correction, deletion or transfer of your personal data, or your objection to the processing of your personal data, or your recall of your permission to process your personal data to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. To be sure that the abovementioned requests are made by you, we ask you to send a copy of your ID with your request. Please make a copy of your ID without your photo, the MRZ (machine readable zone) the ID number and Burgerservicenummer (BSN) visible to protect your privacy. We will respond as soon as possible within four weeks upon receipt of your request. Studio Inspiratie wants to inform you that you have the right to make a formal complaint with the national authority, the Autoriteit Persoonsgegevens, through this link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

The protection of your personal data
Studio Inspiratie has taken appropriate measures for the protection of your personal data against abuse, loss, unauthorized access, unauthorized disclosure and unauthorized changes. If, in spite of our efforts, you suspect that your personal data are not adequately protected or even abused, please contact us through Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Studio Inspiratie does not keep your personal data longer than necessary to meet the goals for which your personal data were collected. Studio Inspiratie does not sell your personal data to third parties and will only provide your personal data if necessary to comply with rules and regulations or to fulfil the agreement that we have with you. When we contract third parties, we will ensure the same level of privacy protection as you may expect from us.

Contact

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 108 999 02

Barthkapel
Brouwersgracht 2K, Den Haag

Routebeschrijving

Op de Brouwersgracht bij 2k (naast stichting Yasmin) het steegje in, uitlopen tot op de binnenplaats. De studio is bij 2K op de 1e etage in de Barthkapel.

Dansen is Leven!

Body & Mind Centrum voor Moderne Dans, Yoga, Danstherapie en Mindful Coaching