UITSCHRIJVEN

INSCHRIJVING LOOPT TOT WEDEROPZEGGING


Procedure voor opzeggen

  • Schrijf een mail dat je wilt stoppen met de lessen en per wanneer.
  • Opzeggen kan altijd. Voor dansleerlingen: Liever niet vlak voor een voorstelling natuurlijk!
  • De opzegtermijn is altijd een maand, houd daar rekening mee! Dit geldt ook als je besluit te stoppen in de zomerstop.
  • Je ontvangt bevestiging van de opzegging en de uitschrijfdatum; per wanneer de leerling wordt uitgeschreven bij Studio Inspiratie.
  • Tot de uitschrijfdatum mogen lessen gevolgd worden en is men betalingsplichtig.
  • Te veel betaald lesgeld wordt teruggestort. Nog te betalen lesgeld wordt ingevorderd, of u ontvangt een factuur.